บ้านพักเลาติง
3 หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
Tel : 053-450005
Fax : 053-450075

www.laotinghotel.com

EMAIL : laotinghotel@gmail.com

ชื่อบัญชี นาย ธนยศ แซ่ติง
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาฝาง
เลขที่บัญชี 374-078-7712

ธนาคาร ไทยพานิชย์ สาขาฝาง
เลขที่บัญชี 682-223-8631

 

    copyright © laotinghotel | Email : laotinghotel@gmail.com | www.laotinghotel.com