การเดินทางโดยรถส่วนตัว

เดินทางจากเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข107 ผ่านอำเภอ แม่ริม แม่แตง เชียงดาว

เมื่อถึง กม. 79 จะพบทางแยกที่ 1 ให้แลี้ยวซ้าย ไปทางเมืองงาย เรื่อยจนถึงหมู่บ้านลินหลวง จะมีทางแยกให้แล้วขวาไปอรุโณทัย เมื่อถึงหมู่บ้านอรุโณทัย จะพบสี่แยกแรก ให้แล้วขวา ไปดอยอ่างขาง ระยะทางประมาณ 45 ก.ม. เป็นเส้นทางวิ่งเขาตลอด แต่ใม่ชัน และช่วงนี้จะใม่มีสัญญาณโทรศัพท์

ถ้าใม่แยกที่1(ปากทางเมืองงาย)ก็ให้ เดินทางต่อจนถึง ก.ม.ที่ 137 จะถึงทางแยกหลักคือปากทางอ่างขาง ให้แล้ยวซ้าย(มีป้ายบอกทาง) ที่ปากทางจะมีรถสองแถวและรถตู้ให้บริการ สำหรับผู้ที่ใม่ประสงค์จะขับรถขึ้นเขาเอง จากปาทางอ่างขาง-ดอยอ่างขาง 25 ก.ม. ทางกว้างแต่ค่อนข้างชัน

   
 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

ขนส่งหมอชิต

รถปรับอากาศ กรุงเทพ-ฝาง ออกประมาณวันละ 2 เที่ยว (สอบถามกับทางขนส่งอีกที) บอกพนักงานประจำรถว่าลงที่ปากทางอ่างขาง เมือถึงปากทางอ่างขางจะมีรถสองแถวและรถตุ้ให้บริการขึ้นดอยอ่างขาง

รถปรับอากาศ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ออกทุกชั่วโมง และมีหลายบริการ ปลายทางขนส่งอาเขตเชียงใหม่ จะเหมาสองแถวที่นั่นขึ้นดอยอ่าขางหรือจะไปขึ้นรถที่ขนส่งช้างเผือกก็ใด้

นั่งรถสายเชียงใหม่-ฝาง บอกพนักงานประจำรถว่าลงปากทางอ่างขาง ที่นั่นจะมีรถสองแถวและรถตู้ให้บริการขึ้นดอยอ่างขาง

   

 

    copyright © laotinghotel | Email : laotinghotel@gmail.com | www.laotinghotel.com